ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

וידאו


קוד הכתבה :1150 שעה : 19:00 2020/06/01

סרטון | מעזה לקודס

מעזה העמידה לקודס המכובדת; תמונותיהם של מפקדי ההתנגדות עופפו מעל השטחים הכבושים, כדי להודיע לציונים כי למרות מות הקדושים של אנשים גדולים כמו גנרל קאסם סולימאני, אבו מהדי אל-מוהנדס, עימאד מורנייה, בהאא אבו אלעטא ואחמד אל-ג'עברי, ההתנגדות האסלאמית תמשיך בדרכה עד לשחרור החלק האחרון של שטח פלסטין.