ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

וידאו


קוד הכתבה :1145 שעה : 20:00 2020/05/24

סרטון | קודס מחכה לנו

קבוצה של חוקרים ופעילים בתקשורת בלבנון הופיעו מול מצלמת נוג'בא ודיברו על חשיבות יום הקודס העולמי וחזון שחרור פלסטין, והוקירו את זיכרונו של האימאם חומייני (ז''ל), שהיה מייסד האסיפה המאחדת הזו בעולם האסלאם.