ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

וידאו


קוד הכתבה :1109 שעה : 12:30 2019/09/05

סרטון | ציורי דיוקן שנשארו בהיסטוריית ההתנגדות לתמיד

הצייר הפלסטיני: אנחנו בטוחים כי לוחמי נוג'בא, הגיוס העממי, אנצאר אללה, ההתנגדות הפלסטינית וכו' ילחמו זה לצד זה לשחרר את הגולן ואת האזורים הכבושים.