הפגישה החשובה של מפקדי ההתנגדות העיראקית עם המזכ''ל של נוג'בא

מפקדי שמונה קבוצות התנגדות עיראקית הפועלות נגד ארה"ב, ביניהן "אסחאב אל-כהף, חטיבת המהפכנים, חטיבת דמו של אל-מוהנדס, חטיבת אל-קאסם, ארגון אל-ווארת'ין, סיעת ההתנגדות הבינלאומית, רג'אל אללה וגדודי מהפכת העשרים השנייה", נפגשו עם שייח "אכרם אל-כעבי". בפגישה החשובה הזו הוסברו עמדותיה העקרוניות של ההתנגדות בתחומים שונים, לרבות גירוש הכובשים והקנוניה לפירוק ההתנגדות מנשקה.