פרידה מרה

אנשי משרד הנציגות של תנועת נוג'בא, לצד מאות אלפי אבלים, השתתפו בהלוויית הנשיא השהיד ומלוויו בתפארת, בנאמנות ובכבוד.