הצדיקים האמיתיים

טקס ההלווייה של חמישה לוחמי נוג'בא, שנרצחו בהתקפת לילה על ידי הכובשים האמריקאיים, נערך בכבוד רב בבגדד ובנג'ף הקדושה.