הנשק הקדוש של ההתנגדות

מזכ''ל נוג'בא, שייח אכרם אל-כעבי: הנשק הקדוש של ההתנגדות יישאר בידי הלוחמים האלה עד שיועבר לבעליו הלגיטימי, האימאם מהדי (עליו השלום), ולא נמסור אותו.