ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

גרפיקה


קוד הכתבה :2317 שעה : 13:30 2021/05/16

חיסון לקוביד-1948

בהסתמך על הרתעה באמצעות טילים, הלוחמים הפלסטיניים האמיצים בקרב נגד צבא ישראל הכובשת הוכיחו שניתן לחסן את השטחים הפלסטיניים רק באמצעות "התנגדות" לנגיף הציונות.