חיסון לקוביד-1948

בהסתמך על הרתעה באמצעות טילים, הלוחמים הפלסטיניים האמיצים בקרב נגד צבא ישראל הכובשת הוכיחו שניתן לחסן את השטחים הפלסטיניים רק באמצעות "התנגדות" לנגיף הציונות.