בן-חורין שהשהאדה שלו עלתה לציונים ביוקר

בואו נכיר את המוג'אהד הפלסטיני האסיר שמת בכלא של המשטר הציוני בעקבות שביתת הרעב השישית שלו.