עכשיו ניצחון...

שייח אכרם אל-כעבי, מזכ''ל תנועת נוג'בא: ישנם אנשים אמיצים בתימן שתמיד יוצרים הירואיות.