חוסייניה המטפחת גיבורים

האימאם מוסא סאדר: אני מקבל חוסייניה שתטפח גיבורים שיילחמו באויב הישראלי.