ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

גרפיקה


קוד הכתבה :1187 שעה : 20:00 2019/06/09

פחדו מההיום ההוא

שייח' אכרם אל-כעבי מזכ"ל נוג'בא נאם בכנס לשהיהים המגנים את המקדשים והדגיש: פחדו מיום שמרימים את דגלי "יא זהרא"; כי ביום ההוא לא ניתן היה להבחים בין תל-אביב וחיפה לבין "מדבר אטקמה" בדרום אמריקה.