ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

גרפיקה


קוד הכתבה :1180 שעה : 09:00 2018/06/08

ישראל תושמד

יצירה ממרכז התקשורת וענייני המדיה של ההתנגדות האסלאמית נוג'בא לרגל יום קודס הבינלאומי