ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

גרפיקה


קוד הכתבה :1179 שעה : 08:00 2018/06/08

לב ישראל

אימאם חמינאי: נשמיד את "תל-אביב" ואת "חיפה" עד היסוד.