ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

גרפיקה


קוד הכתבה :1178 שעה : 08:45 2018/06/08

די מוכנים

שייח' אכרם אלכעבי, מזכ"ל נוג'בא: די מוכנים להגן על קודס הקדוש. 2015-12-28 מרכז התקשורת וענייני המדיה של ההתנגדות האסלאמית נוג'בא