ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

גרפיקה


קוד הכתבה :1176 שעה : 08:00 2018/08/13

יום ההתנגדות האסלאמית

אנו מברכים את ה-13 באוגוסט, יום ההנצחה של ההתנגדות האסלאמית. מרכז התקשורת וענייני המדיה של ההתנגדות האסלאמית נוג'בא