קריקטורה | מטרה לגיטימית

באמצעות אירוח בסיסי צבא ארה"ב ובסיסי ריגול של המוסד, מנהיגי חבל כורדיסטן (ברזאנים) לא רק שלא הביאו ביטחון לתושבי צפון עיראק, אלא גם הפכו את אזורים בהם נוכחים הכובשים והמרגלים ליעד לגיטימי להתקפות של קבוצות ההתנגדות.