מקדמי סטיות מוסריות בעיראק

מוסדות מערביים ושגרירים אמריקאיים-אירופיים, בשיתוף כמה שכירי חרב פוליטיים-תקשורתיים, שמו את קידום השחיתות המינית בחברה העיראקית בראש סדר היום שלהם, והם מתנגדים לכל פעולה להתמודד עם שחיתות וסטיות מוסריות.