בסיס דיפלומטית!

שכבות שונות של הציבור, אליטות, פעילים אזרחיים-פוליטיים וקבוצות ההתנגדות העיראקית דורשים את גירוש הכוחות הזרים הכובשים ואת סגירת הבסיס הצבאי שהוקם תחת הכסות של השגרירות האמריקאית בבגדד. אבל שגריר ארה''ב בעיראק עדיין טוען בתגובה למחאות שהמתחם הגדול שמלא בכלי נשק כבדים הוא רק מקום דיפלומטי!