ההתנגדות האסלאמית נוג'באא


דובר נוג'בא:

איראן הוכיחה שוב שהיא בת ברית כנה וחזקה / הישג חדש לחיזבאללה ולעם הלבנוני


אלשמרי ראה בשליחת מכליות דלק מאיראן ללבנון הוכחה לכוח והאמת של הבטחת הרפובליקה האיסלאמית וראה בה הישג חדש עבור העם וההתנגדות הלבנונית.

הדובר הרשמי של ההתנגדות האסלאמית נוג'בא כינה את הגעת משלוח הדלק הראשון מאיראן ללבנון "הישג חדש" וציין: העם הלבנוני העמיד הרגיל אותנו לניצחון בארבעים השנים האחרונות בניהולם של סייד אל-מוקאוומה וחיזבאללה הגאה.
המהנדס "נצר אלשמרי" הדגיש בציוץ בטוויטר: העם הלבנוני השפיל ואכזב את אויביו; כך שלמאמץ ולבזבוז כסף על ידיהם אין תוצאה אלא חרטה עליהם.
הוא אמר בסוף: גם הרפובליקה האסלאמית של איראן הוכיחה שוב שהיא בת ברית חזקה וכנה. זוהי דוגמא למה שאמר אלוהים הכל יכול כי "הם מחנה אלוהים והם הגוברים".