ההתנגדות האסלאמית נוג'באא


דובר נוג'בא:

לממשלה הזמנית של אל-קאזמי אין סמכות להאריך את נוכחות הכובשים


אלשמרי ציין כי אל-קאזמי הוא ראש הממשלה "הזמני" של עיראק, והצהיר כי ההחלטה להאריך את נוכחות הכוחות האמריקנית במדינה זו אינה בסמכות ממשלתו.

לפי מרכז התקשורת ועניני המדיה של נוג'בא, הדובר הרשמי של ההתנגדות האסלאמית נוג'בא הגיב בציוץ בטוויטר לדבריו האחרונים של ראש ממשלת עיראק על נוכחותם של הכוחות האמריקנים במדינה.

המהנדס "נצר אלשמרי" הדגיש כי "מוסטפא אל-קאזמי" הוא ראש ממשלת עיראק באופן זמני, וציין: ממשלתו רק אחראית על קידום הענינים הנוכחיים, כגון קיום בחירות מוקדמות, ולא רק לממשלה הזמנית, אלא גם לממשלה הקבועה אין סמכות להזמין כוחות זרים או לבקש הארכת נוכחותם, בניגוד לחוקה ולהחלטת הפרלמנט.

הוא התייחס לפסקה רביעית בסעיף 61 לחוקה העיראקית וכינה את הפרלמנט העיראקי "הגוף היחיד" שיש לו הלגיטימיות להחליט בנושאים כאלה.

דובר נוג'בא התייחס לסתירה המוחלטת בין הצהרותיו של הגנרל "קנת' מקנזי", מפקד הקואליציה הכובשת, לבין דבריו של אל-קאזמי, והוסיף: סתירה זו מראה כי במקרה זה, טענותיהן של ממשלות עיראק וארה''ב, או לפחות אחת מהן, אינן תקפות.