ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

וידאו


קוד הכתבה :2334 שעה : 15:30 2021/05/15

סילוק דרמטי של סוגיית פלסטין מתעשיית הקולנוע הערבית

המכנה המשותף בין סדרות מצריות, סוריות, לבנוניות מפרציות הוא שהן רחוקות מן הסוגיות היסודיות והמכריעות של האומה. בראש הנושאים הללו עומדת סוגיית פלסטין, שלסוגייה זו בכוונה כבר אין מקום בסדרות.