ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

חדשות

ישראל היום:

ההתנגדות מנטרת אותנו / שמו של נוג'בא מפורסם בפרויקטים אנטי ישראליים

עיתון ציוני, בהתייחסותו לניטור ולהשתקפות התוכן שלו בכלי התקשורת השייכים להתנגדות האסלאמית נוג'בא, הגדיר את התנועה כקבוצה ששמה מפורסם בשל שיתוף פעולה עם איראן בפרויקט ליצירת חוסר ביטחון בגבול הצפוני של ישראל.

תל אביב וריאד הן בטווח יריית טילי ההתנגדות העיראקית/ התיאומים האחרונים בין נוג'בא לבין איראן

אחד המרכיבים הנחשבים על ידי האנליסטים האמריקנים בבחינת ההתפתחויות החדשות באזור הוא הצטיידות ההתנגדות העיראקית בטילים אסטרטגיים המסופקים על ידי כוח קודס וגם הנסיעה האחרונה של דובר נוג'בא לאיראן.