ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

וידאו


קוד הכתבה :2435 שעה : 15:30 2022/01/01

פירוק ההתנגדות מנשקה; לחתוך את ידייה של עיראק

בסרטון הזה המכיל את הצהרותיו של השהיד אבו מהדי אל-מוהנדס ושיח אכרם אל-כעבי, מזכ"ל נוג'בא, שפורסמו לראשונה, מודגש כי עד כמה הכרחי קיומו של נשק ההתנגדות והגיוס העממי למען עיראק?