ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

וידאו


קוד הכתבה :2322 שעה : 17:45 2021/05/20

נוג'בא; מוקרב הקודס

תנועת נוג'בא הודיעה רשמית כי היא נמצאת בשיא נכונותה לתמוך בהתנגדות הפלסטינית, ואנו רואים בשחרור הקודס הקדושה חובתנו הדתית.