ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

וידאו


קוד הכתבה :2270 שעה : 20:00 2021/01/21

סרטון | אל-קודס היא יעד ההתנגדות

אתם רואים כאן את עמדותם של דובר ההתנגדות האסלאמית נוג'בא ושגריר פלסטין בבגדאד כלפי המצב האחרון בפלסטין ותנאי הפרויקטים הציוניים בפלסטין ובאזור. דברים אלו נאמרו בטקס חשיפת האתר הרשמי של נוג'בא בעברית.