ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

תמונות


קוד הכתבה :1210 שעה : 19:30 2020/10/27

דווח תמונות ׀ פגישתו של מזכ"ל נוג'בא עם היועץ הבכיר של המנהיג העליון

שייח' אכרם אל-כעבי נפגש בטהרן עם ד"ר עלי אכבר וולאייטי ושוחח איתו על הנושאים החשובים באזור ובעירק.