ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

תמונות


קוד הכתבה :1209 שעה : 19:30 2020/10/26

דווח תמונות ׀ פגישתו של מזכ"ל נוג'בא עם היועץ הבכיר של המנהיג העליון בענייני הכוחות המזוינים

שייח' אכרם אל-כעבי נפגש ודיבר עם גנרל סייד יחיא רחים ספווי בטהרן. במהלך הפגישה דנו שני הצדדים בנושאים הנוגעים לאזור ולעיראק.