ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

גרפיקה


קוד הכתבה :1186 שעה : 10:00 2020/02/19

הטריטוריה של אימפריית ההתנגדות

מזכ''ל ההתנגדות האסלאמית נוג'בא בקונגרס הבינלאומי לזכר השהידים של ההתנגדות והשהידים מגני הביטחון: אזור מערב אסיה הוא הטריטוריה של אימפריית ההתנגדות, שבירתה היא הרפובליקה האיסלאמית של איראן, וכפי שציינתי גם קודם לכן, התגובה לרצח מפקדי ההתנגדות תינתן מצד כל האימפרייה הזו.