ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

גרפיקה


קוד הכתבה :1185 שעה : 15:00 2020/07/01

פירוק הנשק של ההתנגדות הוא מבוטל

בהודעתו אתמול הצביע שייח' אכרם אל-כעבי, מזכ"ל ההתנגדות האסלאמית נוג'בא על קשר של שכירי החרב והבוגדים המזוהים עם ארצות הברית לפירוק הנשק של ההתנגדות והצהיר כי על המוג'הדין לא לשים לב למילים אלה ו הם צריכים להכין את עצמם לקרב גדול.