ההתנגדות האסלאמית נוג'באא

קריקטורה


קוד הכתבה :2353 שעה : 09:00 2021/07/22

קריקטורה | משחטת נשרים

במקביל לניסיון של הכובשים האמריקניים לברוח מעיראק בכבוד, מזכ''ל תנועת ההתנגדות האסלאמית נוג'בא הדגיש כי ההתנגדות העיראקית תישאר כמו קוץ בעיני האויב, ותחגוג את ניצחונה על שרידי גופות החייליכם הכובשים.